GVBS SINT - LODEWIJK

kleuter- en lagere school

Stationsstraat 7 - 9120 Beveren / 03 775 62 80 / sintlodewijk@sgkei.be

De speelplaats van Sint-Lodewijk Beveren

Welkom op onze website!

U zoekt een warme school waar kinderen geen nummer zijn, maar als unieke personen ​worden gezien en behandeld? Een school waar iedereen elkaar kent, waar kinderen

zorg op maat krijgen en waar aandacht wordt gegeven aan de totale persoon?

U zoekt een school waar de kinderen bewust worden gemaakt van hun talenten en ​waar die talenten gebruikt worden om hen sterker te maken? Een school met ​voldoende bewegingsmogelijkheden dankzij een avontuurlijke speelplaats en staande ​werkplaatsen in de klas? Dan nodigen wij u uit om onze school te verkennen via deze ​website en natuurlijk om eens persoonlijk met ons kennis te maken. Wij beantwoorden ​graag al uw vragen.

Welkom in Sint-Lodewijk!


Schoolpoort van Sint-Lodewijk Beveren.

op de planning

Kids and a Bus Illustration

schoolreis

  • di. 25/6 - L1/L2
Graduating Kid Illustration
  • vr. 21/6 om 14:00 - K3
  • d0. 27/6 om 19:30 - L6

proclamatie

jaarthema

onze visie

zorg voor elkaar

elk kind uniek

katholieke

dialoogschool

talenten

bewegen

gezonde school

Outline Button

Lees hier het

schooleigen opvoedingsproject

Cursor Hand Icon
Outline Button

Lees hier de visietekst van de scholengemeenschap

Cursor Hand Icon
Brush Line

ICT-hoekje

Brush Line

zorgbeleid

Brush Line

infobrochure

Brush Line

schoolreglement

Brush Line

an​ti-pestbeleid

Brush Line

Milieu Op School

Brush Line

hu​iswerkbeleid

Klik op de tegels voor meer info.

Brush Line

engagementsverklaring

Beweegknap

Muziekknap

Beeldknap

Natuurknap

question mark
question mark
question mark

Zelfknap

Rekenknap

Taalknap

Samenknap

Wie is wie ?

meneer Yves

directeur

Ann

administratie

kleuterteam

juf Hilde

peuterklas

juf Hilde

eerste kleuterklas

juf Joyce

tweede kleuterklas

juf Kim

derde kleuterklas A

juf Kaat

derde kleuterklas B

juf Helga

interim juf Kaat

juf Ilse

kinderverzorgster

meester Filip

LO

lagere schoolteam

juf Inge

eerste leerjaar

juf Silke

tweede leerjaar

juf Katrijn

derde leerjaar

juf Kelly

derde leerjaar +

beleidsondersteuning

juf Lina

juf Evy

juf Katrien

meester Filip

vierde leerjaar

vijfde leerjaar

zesde leerjaar

LO

zorgteam

juf Katelijne

zorgcoördinator

meester Wim

zorg + ICT-co

juf Vera

zorg + GOK

juf Jolyn

zorg

juf Jolien

zorg

onderhoudsteam

Sarah

Stella

KLASSEN

Brush Line

peuterklas

Brush Line

eerste kleuterklas

Brush Line

tweede kleuterklas

Brush Line

derde kleuterklas A

Brush Line

derde kleuterklas B

Brush Line

eerste leerjaar

Brush Line

tweede leerjaar

Brush Line

derde leerjaar

Brush Line

vierde leerjaar

Brush Line

vijfde leerjaar

Brush Line

zesde leerjaar

PRAKTISCHE INFO

dagindeling

8:30 - 11:40